องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อบต.พังเทียม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ จัดกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดทองหลาง ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26