องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...[วันที่ 2024-06-05][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรม "Big Cleaning Day"[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 8]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนตำบลพังเทียม ปีง...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 18]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมมอบนโยบายการไม่รั...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีง...[วันที่ 2024-04-05][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประ...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการรณรงค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประม...[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้อ...[วันที่ 2024-02-22][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะปร...[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พังเทียมเกมส์ ครั้ง...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7