องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนสู่...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวั...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 42]
 
  นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิต...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 38]
 

หน้า 1|2|3|4|5