องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ [ 18 มี.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]11
4 ประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 ก.พ. 2567 ]14
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]13
7 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 9 ก.พ. 2567 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]66
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวโคราชมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วม “ โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว “ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2567 ]6
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียด ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 6 ก.พ. 2567 ]23
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN1 [ 29 ม.ค. 2567 ]10
12 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
13 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [ 28 ธ.ค. 2566 ]8
14 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
15 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
16 ประชาสัมพันธ์ งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว [ 7 ธ.ค. 2566 ]10
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก [ 6 ธ.ค. 2566 ]7
19 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก [ 6 ธ.ค. 2566 ]7
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5