องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ [ 12 ก.ค. 2567 ]10
2 ประชามสัมพันธ์ เรื่อง กินหมูดิบ เสี่ยง ไข้หูดับ [ 5 ก.ค. 2567 ]4
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง [ 1 ก.ค. 2567 ]5
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภัยสุขภาพที่มาในฤดูร้อน [ 4 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลพังเทียม [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
7 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชำระภาษีประจำปี 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]12
8 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 -สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]8
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]10
10 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]6
11 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]6
12 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 "โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 7 โรค" [ 19 เม.ย. 2567 ]10
13 ประกาศ เรื่อง สถานที่ใดบ้างเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% (ทั้งบริเวณ) [ 18 เม.ย. 2567 ]11
14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2567 ]12
15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2567 ]9
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ [ 18 มี.ค. 2567 ]22
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]27
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]30
19 ประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 ก.พ. 2567 ]22
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6