องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ [ 2 มิ.ย. 2566 ]4
2 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 12 พ.ค. 2566 ]4
3 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) [ 12 พ.ค. 2566 ]2
4 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 12 พ.ค. 2566 ]2
5 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 12 พ.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 พ.ค. 2566 ]5
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]19
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]3
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]36
10 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.พังเทียม [ 24 มี.ค. 2566 ]12
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]46
12 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ย. 2565 ]28
13 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]21
14 ประชาสัมพันธ์(ร่าง) แนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 18 ก.ค. 2565 ]66
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2565 ]76
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 22 มิ.ย. 2565 ]174
17 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]81
18 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]72
19 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 9 พ.ค. 2565 ]29
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ก.พ. 2565 ]67
 
หน้า 1|2