องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ก.ย. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ฤดูฝน ระวัง "เห็ดพิษ" แม้กิินเพียงนิด...เสี่ยงเสียชีวิตได้ [ 21 ก.ย. 2566 ]5
3 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่ [ 21 ก.ย. 2566 ]4
4 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 18 ก.ย. 2566 ]5
5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 22 ส.ค. 2566 ]5
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 11 ส.ค. 2566 ]2
7 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เขตเลือกตั้งที่ 11 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 11 ส.ค. 2566 ]3
8 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]6
9 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 22 มิ.ย. 2566 ]34
10 ประชาสัมพันธ์ อบต.พังเทียม รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปี 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]41
11 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ [ 2 มิ.ย. 2566 ]10
12 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 12 พ.ค. 2566 ]13
13 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) [ 12 พ.ค. 2566 ]16
14 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 12 พ.ค. 2566 ]11
15 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 12 พ.ค. 2566 ]14
16 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 พ.ค. 2566 ]12
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]25
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]7
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]37
20 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.พังเทียม [ 24 มี.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3