องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 8    คน
สัปดาห์นี้           8    คน
เดือนนี้              89    คน
ปีนี้                   1660   คน
ทั้งหมด             22603    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้อ...
  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะปร...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พังเทียมเกมส์ ครั้ง...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้