องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           64    คน
เดือนนี้              497    คน
ปีนี้                   6235   คน
ทั้งหมด             19301    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนสู่...
  พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวั...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้