องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 15    คน
สัปดาห์นี้           115    คน
เดือนนี้              184    คน
ปีนี้                   4270   คน
ทั้งหมด             17336    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  โครงการกวาดล้างวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียร...
  โครงการจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 "สูงอ...
  โครงการ "การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมือง...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้