องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล หมู่ 15 (เส้นหลัก) [ 6 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (บ้านนายสมเกียรติ หมื่นรัตน์) [ 6 ก.ย. 2566 ]1
3 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านผู้ใหญ่่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]1
4 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายประจวบ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]1
5 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ศาลากลางบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]1
6 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2566 ]1
7 โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล. บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายบ้านผู้ใหญ่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2566 ]1
8 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 [ 25 ก.ค. 2566 ]2
9 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโพนไพล หมู่ 5 (สายคุ้มหนองตะค่ำ)) [ 25 ก.ค. 2566 ]2
10 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองแห้ว หมู่ 12 (สายไปประปา) [ 21 ก.ค. 2566 ]2
11 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 (สายไปบ้านห้วยประคำ) [ 19 ก.ค. 2566 ]2
12 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพังเทียม หมู่ 1 (บ้านนางอ่อง ใจงาม) [ 19 ก.ค. 2566 ]1
13 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ 20 [ 19 ก.ค. 2566 ]4
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]1
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนมิถุนายน 2566 แบบสขร.1 [ 3 ก.ค. 2566 ]1
16 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดตรราชสีมา [ 30 พ.ค. 2566 ]3
17 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.บ้านยางสามต้น หมู่ 18 (นานายพรชัย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดตรราชสีมา [ 29 พ.ค. 2566 ]1
18 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรชสีมา [ 29 พ.ค. 2566 ]1
19 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.บ้านบึงน้อย หมู่ 10(นานายยงยุทธ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดตรราชสีมา [ 26 พ.ค. 2566 ]1
20 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8(เส้นหลัก) [ 22 พ.ค. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14