องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 6,178,000.00 (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 6,745,491.89 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

     เอกสารประกอบ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง