องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายในหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายในหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายในหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง