องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านพังเทียม หมู่ 1 (เลียบคลองท่าวังวน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านพังเทียม หมู่ 1 (เลียบคลองท่าวังวน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง