องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5-บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5-บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5-บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง