องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ถึงบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (เส้นหลัก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ถึงบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (เส้นหลัก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง