องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนธันวาคม 2565 แบบสขร.1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนธันวาคม 2565 แบบสขร.1
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง