องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ 3 (บ้านนายประสระ ใจงาม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ 3 (บ้านนายประสระ ใจงาม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง