องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 


นางดุษฏี  คงจิตรค้า   
 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน