องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]1
2 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]8
3 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]5
4 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2565 ]7
6 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]3
7 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]3
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 ก.ย. 2565 ]4
9 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.ย. 2565 ]9
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]3
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ อบต.พังเทียม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]11
12 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2565 ]6
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ อบต.พังเทียม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]8
14 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]2
15 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]5
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]2
17 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]5
18 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]3
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2565 ]5
20 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]7
 
หน้า 1|2