องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 [ 21 ก.พ. 2567 ]1
3 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]5
7 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [ 1 ก.ย. 2566 ]8
8 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 21 ส.ค. 2566 ]8
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [ 21 ส.ค. 2566 ]3
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญญัติร่างข้อบัญญัติ อบต.พังเทียม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 [ 21 ส.ค. 2566 ]0
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญญัติร่างข้อบัญญัติ อบต.พังเทียม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2566 ]0
12 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 14 ส.ค. 2566 ]9
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2566 ]5
14 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]26
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ค. 2566 ]6
16 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]34
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2566 ]5
18 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]28
19 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]29
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3