องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 31]
 
  คุณศิษฐโสภณ ศิลปการสกุล และคุณยายบุญเลิศ อยู่เย็น ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการกวาดล้างวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 "สูงอ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการ "การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมือง...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับ...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 53]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พังเทียม ประจำ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีง...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 27]
 

|1หน้า 2|3|4|5