องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส อ...[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 20]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวั...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัค...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...[วันที่ 2022-09-25][ผู้อ่าน 104]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการตำบลพังเ...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านประจำปีงบ...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 273]
 
  กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลพังเที...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 211]
 
  กิจกรรมมอบทรายอะเบท เพื่อรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 263]
 
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลของคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ำวัดชายพ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 107]
 

|1|2หน้า 3|4|5