องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
  นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิต...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ปร...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 49]
 
  คุณศิษฐโสภณ ศิลปการสกุล และคุณยายบุญเลิศ อยู่เย็น ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 103]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 54]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6