องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ และนายอรรคพล กิ่งสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และได้รับความกรุณาจากนายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-09
2024-05-09
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-21
2024-03-15
2024-02-22