องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ และนายอรรคพล กิ่งสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และได้รับความกรุณาจากนายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26