องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม และเพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม มีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ จำนวน 20 หมู่บ้าน

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26