องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการกวาดล้างวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 68 พรรษา


องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมร่วมกับโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดดำเนินโครงการกวาดล้างวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 68 พรรษา ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ วัดพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม ด้วยรถถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนที่ (X-Ray Mobile) ให้กับประชาชนตำบลพังเทียม โดยมีผู้ประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 300 คน 

2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-09
2024-05-09
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-21
2024-03-15
2024-02-22