องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น. นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จำนงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ใสสะอาด 2566" และ "งดให้ งดรับ" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)  ณ หอประชุมอองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26