องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา


วันที่  9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จำนงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28