องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา


วันที่  9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จำนงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26