องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 🎯 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดพังเทียม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 🐶 🐱 🐹 🐕 🐈‍⬛ 🐈 💉 💉

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28