องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


โครงการรณรงค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการรณรงค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28