องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 อบต.พังเทียม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในชีวิตประจำวัน รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา และ วิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28