องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนตำบลพังเทียม ปีงบประมาณ 2567


วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนตำบลพังเทียม ปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ยามว่าง รู้จักการสร้างอาชีพเสริมรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯในครั้งนี้

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28