องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน (ก่อนเปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28