องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


กิจกรรม "Big Cleaning Day"


กิจกรรม "Big Cleaning Day" (5 ส.) สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดย นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานและพื้นที่ในเขตบริการให้สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28