องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 ดำเนินโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ร่วมกับชมรมส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.พังเทียม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28