องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายคุณธรรมและความโปร่


วันที่ 9 เมษายน 2567  เวลา 09.30 น. นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ให้แก่พนักงานส่่วนตำบล พนักงานจ้าง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28