องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ึคู่มือการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระบบ e-GP [ 28 ก.พ. 2566 ]6
2 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 28 ก.พ. 2566 ]7
3 คู่มือขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 28 ก.พ. 2566 ]14
4 คู่มือการขอใช้รถยนต์ราชการ [ 28 ก.พ. 2566 ]11
5 คู่มือจัดเก็บรายได้ [ 15 ก.พ. 2566 ]7
6 คู่มือการเงินและบัญชี [ 15 ก.พ. 2566 ]15
7 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.พังเทียม [ 25 ม.ค. 2566 ]12
8 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ม.ค. 2566 ]7
9 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.พังเทียม [ 1 พ.ย. 2565 ]17