องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลหารดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย ตุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลหารดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย ตุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ