องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนสุขภาวะในองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนสุขภาวะในองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ