องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบรืิหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบแรก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบรืิหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ