องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
รายปี


ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง