องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ