องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (รอบสระหนองจิก) [ 24 ก.ย. 2563 ]161
182 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (ซอยหัวบึง) ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (ซอยหัวบึง) [ 23 ก.ย. 2563 ]164
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายคุ้มหนองผักบุ้ง) [ 23 ก.ย. 2563 ]160
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายคุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม [ 22 ก.ย. 2563 ]161
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายคุ้มหนองผักบุ้ง) ตำบลพังเทียม [ 22 ก.ย. 2563 ]165
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายคุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายคุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม [ 22 ก.ย. 2563 ]156
187 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (เส้นรอบหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม [ 18 ก.ย. 2563 ]157
188 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านบึงน้อย หมู่ 10 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ [ 16 ก.ย. 2563 ]153
189 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองแห้ว หมู่ 12 (สายประปาหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม [ 16 ก.ย. 2563 ]153
190 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายคุ้มหนองผักบุ้ง) [ 16 ก.ย. 2563 ]166
191 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายคุ้มบุกรวด) [ 16 ก.ย. 2563 ]158
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านยางสามต้น(เส้นรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 18 [ 12 ส.ค. 2563 ]150
193 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้าถนนลาดยางแอสฟับท์ติกคอนกรีต รหัสทา [ 2 ส.ค. 2563 ]146
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]157
195 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 (สายไปบ้านห้วยปะคำ) [ 23 ก.ค. 2563 ]149
196 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) [ 21 ก.ค. 2563 ]156
197 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านชายพะเนา หมู่ 3ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านชายพะเนา หมู่ 3 [ 20 ก.ค. 2563 ]153
198 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ 19 [ 20 ก.ค. 2563 ]158
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ช่วงบ้านพังเทียม หมู่่ที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]159
200 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ 8 (สายไปบ้านตลุกผักไร [ 16 ก.ค. 2563 ]157
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16