องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหัวทำนบ หมู่ 14 (สายไปบ้านโกรกช้างน้อย) [ 16 ก.ค. 2563 ]166
202 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ 8 (สายไปบ้านตลุกผักไร) [ 16 ก.ค. 2563 ]164
203 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 (หลังโรงพยาบาล) ตำบลพังเทียม [ 13 ก.ค. 2563 ]162
204 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการบานฝาท่อและเครื่องยก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ต.พังเทียม [ 10 ก.ค. 2563 ]163
205 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ต.พังเทียม [ 10 ก.ค. 2563 ]167
206 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ๒๑๔๙ สายบ้านพังเทียม ถึง บ้านตลุกผัก [ 1 ก.ค. 2563 ]162
207 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.2149 สายบ้านพังเทียม [ 30 มิ.ย. 2563 ]155
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปา เริ่มจากบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ 16 ถึงบ้านหนองแห้ว หมู่ 12 [ 15 มิ.ย. 2563 ]182
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 [ 12 มิ.ย. 2563 ]159
210 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อประปา เร่ิมจากบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ 16 ถึงบ้านหนองแห้ว หมู่ 12ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อประปา เร่ิมจากบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ 16 ถึงบ้านหนองแห้ว หมู่ 12 [ 9 มิ.ย. 2563 ]167
211 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]176
212 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม [ 4 มิ.ย. 2563 ]172
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]153
214 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]157
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายไปคุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระ [ 25 พ.ค. 2563 ]162
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (สระน้ำวัดพังเทียม) [ 21 พ.ค. 2563 ]169
217 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1(สระน้ำวัดพังเทียม) [ 18 พ.ค. 2563 ]168
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด [ 18 พ.ค. 2563 ]171
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางโนนมค่า หมู่ที่ 16 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ค. 2563 ]167
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (สระน้ำวัดพังเทียม) [ 5 พ.ค. 2563 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16