องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 มี.ค. 2563 ]154
242 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 มี.ค. 2563 ]195
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโพนไพล หมู่ 2 (สายไปคุ้นหนองตะค่ำ) [ 12 มี.ค. 2563 ]153
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ 20 (สายไปคุ้มป่ารวก) [ 9 มี.ค. 2563 ]157
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโนนทอง หมู่ 13 (สายไปบ้านโกรกช้างน้อย) [ 5 มี.ค. 2563 ]148
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]156
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ 5 [ 3 มี.ค. 2563 ]154
248 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]152
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านตลุกผักไร หมู่ 11 (สายมาบ้านหนองกก) [ 28 ก.พ. 2563 ]153
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ 9 [ 27 ก.พ. 2563 ]151
251 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.พังเทียม [ 27 ก.พ. 2563 ]152
252 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโพนไพล หมู่ 2 (สายไปคุ้มหนองตะค่ำ) [ 20 ก.พ. 2563 ]153
253 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 (สายไปคุ้มป่ารวก)ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 (สายไปคุ้มป่ารวก) [ 19 ก.พ. 2563 ]151
254 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายไปบ้านโกรกช้างน้อย) [ 18 ก.พ. 2563 ]145
255 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (สายมาบ้านหนองกก) [ 17 ก.พ. 2563 ]150
256 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ 9 จำนวน 2 ช่วง [ 14 ก.พ. 2563 ]146
257 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]148
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]144
259 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]147
260 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]141
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16