องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านยางสามต้น หมู่ 18-หมู่ 4 [ 10 ม.ค. 2563 ]147
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับอรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ 9 [ 10 ม.ค. 2563 ]155
263 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ 9 ต.พังเทียม [ 10 ม.ค. 2563 ]160
264 ระกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านยางสามต้น หมู่ 18 ถึง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา [ 8 ม.ค. 2563 ]189
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านหนองกก หมู่ 8 [ 7 ม.ค. 2563 ]154
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านพังเทียม หมู่ 1-หมู่ 3 [ 7 ม.ค. 2563 ]160
267 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านพังเทียม หมู่ 1 (สายไปหลังอำเภอ) ถึง บ้านชายพะเนา หมู่ 3 (คุ้มบุกรวด) ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา [ 23 ธ.ค. 2562 ]160
268 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านหนองกก หมู่ 8 ต.พังเทียม [ 20 ธ.ค. 2562 ]164
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]154
270 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังพื้นที่บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ 9 ต.พังเทียม [ 14 พ.ย. 2562 ]158
271 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังพื้นที่บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 ถึงบ้านหนองโพธิ์ [ 14 พ.ย. 2562 ]166
272 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลพังเทียม จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ย. 2562 ]166
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านพังเทียม หมู่ 1 (ซอยบ้านนางแจ่ม โหมสันเทียะ) [ 7 พ.ย. 2562 ]193
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโพนไพล หมู่ 2 (นายด้วย อินทรักษา) [ 7 พ.ย. 2562 ]176
275 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]160
276 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางแต่ม โหมสันเทียะ) [ 30 ต.ค. 2562 ]182
277 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (นายด้วง อินทรักษา) [ 30 ต.ค. 2562 ]170
278 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]170
279 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]158
280 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 [ 24 ต.ค. 2562 ]171
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16