องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape-seal หมู่ 20 [ 15 ต.ค. 2562 ]154
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 15 [ 15 ต.ค. 2562 ]156
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal หมู่ 17 [ 14 ต.ค. 2562 ]159
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 19 บ้านนายติ๋ว [ 11 ต.ค. 2562 ]156
285 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 19 บ้านนายติ๋ว กอสันเทียะ [ 9 ต.ค. 2562 ]719
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 คุ้มบุกรวด [ 4 ต.ค. 2562 ]157
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 คุ้มบุกรวด [ 4 ต.ค. 2562 ]159
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]157
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]158
290 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการลาดยาง Cape seal หมู่ 17 [ 26 ก.ย. 2562 ]160
291 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape sesl หมู่ 15 สายบ้านนายสุชีพ [ 26 ก.ย. 2562 ]156
292 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape-seal หมู่ 20 สายศาลากลางบ้าน [ 26 ก.ย. 2562 ]160
293 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชายพะเนา หมู่ 3 คุ้มบุกรวด [ 26 ก.ย. 2562 ]162
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]157
295 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 4 [ 29 ส.ค. 2562 ]160
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านนางอ่อง ใจงาม [ 21 ส.ค. 2562 ]164
297 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 2 [ 21 ส.ค. 2562 ]171
298 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 [ 21 ส.ค. 2562 ]188
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ-คสล.หมู่1 จำนวน 2 จุด [ 16 ส.ค. 2562 ]160
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ-คสล.หมู่ 18 หน้าวัดกระโบน [ 16 ส.ค. 2562 ]160
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16