องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายมาบ้านโพนไพล) [ 15 มี.ค. 2567 ]7
22 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 [ 15 มี.ค. 2567 ]7
23 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 [ 15 มี.ค. 2567 ]8
24 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (เส้นโรงขนมจีน) [ 12 มี.ค. 2567 ]7
25 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านสระตาล) [ 12 มี.ค. 2567 ]7
26 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ถึงบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 [ 12 มี.ค. 2567 ]8
27 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ถึงบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 [ 12 มี.ค. 2567 ]7
28 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Box cultvert บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ต.พังเทียม [ 25 ม.ค. 2567 ]10
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนธันวาคม 2566 แบบสขร.1 [ 16 ม.ค. 2567 ]10
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]18
31 ปรกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566) [ 24 ต.ค. 2566 ]25
32 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]28
33 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (จากบ้านโคกเพชร) [ 19 ต.ค. 2566 ]25
34 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 [ 17 ต.ค. 2566 ]10
35 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองกก หมู่ 8 (บ้านนายถวิล รายสันเทียะ) [ 4 ต.ค. 2566 ]10
36 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล หมู่ 15 (เส้นหลัก) [ 6 ก.ย. 2566 ]27
37 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (บ้านนายสมเกียรติ หมื่นรัตน์) [ 6 ก.ย. 2566 ]28
38 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาไหล หมู่ 7 (ศาลากลางบ้าน) [ 1 ก.ย. 2566 ]10
39 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านผู้ใหญ่) [ 1 ก.ย. 2566 ]9
40 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านผู้ใหญ่่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16