องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายประจวบ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]27
42 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ศาลากลางบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]26
43 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นหลัก) [ 24 ส.ค. 2566 ]9
44 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล.บ้านโกรกช้างน้อย หู่ที่ 9 (สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน) [ 24 ส.ค. 2566 ]9
45 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2566 ]26
46 โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล. บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายบ้านผู้ใหญ่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2566 ]25
47 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายฮวย) [ 4 ส.ค. 2566 ]9
48 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 [ 25 ก.ค. 2566 ]24
49 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโพนไพล หมู่ 5 (สายคุ้มหนองตะค่ำ)) [ 25 ก.ค. 2566 ]27
50 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองแห้ว หมู่ 12 (สายไปประปา) [ 21 ก.ค. 2566 ]24
51 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 (สายไปบ้านห้วยประคำ) [ 19 ก.ค. 2566 ]25
52 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพังเทียม หมู่ 1 (บ้านนางอ่อง ใจงาม) [ 19 ก.ค. 2566 ]22
53 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ 20 [ 19 ก.ค. 2566 ]29
54 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]29
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนมิถุนายน 2566 แบบสขร.1 [ 3 ก.ค. 2566 ]28
56 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดตรราชสีมา [ 30 พ.ค. 2566 ]25
57 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 [ 30 พ.ค. 2566 ]9
58 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.บ้านยางสามต้น หมู่ 18 (นานายพรชัย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดตรราชสีมา [ 29 พ.ค. 2566 ]25
59 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรชสีมา [ 29 พ.ค. 2566 ]18
60 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.บ้านบึงน้อย หมู่ 10(นานายยงยุทธ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดตรราชสีมา [ 26 พ.ค. 2566 ]21
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16