องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8(เส้นหลัก) [ 22 พ.ค. 2566 ]26
62 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยยางโนนมะ่ค่า หมู่ที่ 16 [ 22 พ.ค. 2566 ]23
63 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายในหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]30
64 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายไร่นายสมาน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]21
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 [ 25 เม.ย. 2566 ]17
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 (เส้นเลียบคลอง) [ 25 เม.ย. 2566 ]17
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ 3 (สายไปบ้านหนองแห้ว) [ 24 เม.ย. 2566 ]18
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ 3 (คุ้มบุกรวด) [ 24 เม.ย. 2566 ]17
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ 14 (สายบ้านผู้ใหญ่) [ 24 เม.ย. 2566 ]20
70 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]23
71 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ต.พังเทียม [ 12 เม.ย. 2566 ]23
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]18
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านห้วยประคำ) [ 30 มี.ค. 2566 ]26
74 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านห้วยปะคำ) [ 30 มี.ค. 2566 ]9
75 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 [ 29 มี.ค. 2566 ]25
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]22
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]24
78 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 (สายไปบ้านห้วยประคำ) [ 15 มี.ค. 2566 ]25
79 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 [ 15 มี.ค. 2566 ]25
80 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]17
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16