องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (เส้นใต้อ่างเก็บน้ำหนองกก) [ 16 ม.ค. 2566 ]20
102 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2566 ]23
103 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 [ 12 ม.ค. 2566 ]22
104 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 [ 12 ม.ค. 2566 ]21
105 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (เส้นฟาร์มเป็ด) [ 12 ม.ค. 2566 ]21
106 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 [ 11 ม.ค. 2566 ]22
107 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านป่าเพกา หมู่ที่ 20 (สายบ้านนายฉลาม) [ 5 ม.ค. 2566 ]20
108 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 [ 5 ม.ค. 2566 ]24
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล หมู่ที่ 15 (เส้นหลัก) [ 27 ธ.ค. 2565 ]24
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนพฤศจิกายน 2565 แบบสขร.1 [ 8 ธ.ค. 2565 ]19
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนพฤศจิกายน 2565 แบบสขร.1 [ 8 ธ.ค. 2565 ]28
112 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล หมู่ที่ 15 (เส้นหลัก) [ 30 พ.ย. 2565 ]21
113 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 17 พ.ย. 2565 ]39
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 2 (บ้านนางน้ำค้าง) [ 14 พ.ย. 2565 ]19
115 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]22
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบ้าน) [ 28 ต.ค. 2565 ]17
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565) [ 17 ต.ค. 2565 ]33
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]17
119 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]30
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (บ้านนายเย็น) [ 19 ส.ค. 2565 ]19
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16