องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 [ 14 ธ.ค. 2563 ]160
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสามขวบชายพะเนา หมู่ที่ 3 [ 14 ธ.ค. 2563 ]174
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 [ 14 ธ.ค. 2563 ]174
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2563 ]164
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (โนนลาน) [ 14 ธ.ค. 2563 ]166
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรุงปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (นายเสมอ งามสันเทียะ) [ 8 ธ.ค. 2563 ]172
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 ถึงบ้านโนนหวาย [ 8 ธ.ค. 2563 ]161
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 [ 8 ธ.ค. 2563 ]178
169 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโพนไพล หมู่ 2 ต.พังเทียม [ 4 ธ.ค. 2563 ]228
170 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้นน (เส้นรอบบ้าน) หมู่ 8 ต.พังเทียม [ 28 พ.ย. 2563 ]228
171 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านพังเทียม หมู่ 1 (โนนลาน) ต.พังเทียม [ 28 พ.ย. 2563 ]156
172 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านโพนไพล หมู่ 2 ต.พังเทียม [ 23 พ.ย. 2563 ]153
173 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ 19 ต.พังเทียม [ 18 พ.ย. 2563 ]155
174 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านชายพะเนา หมู่ 3 ต.พังเทียม [ 18 พ.ย. 2563 ]163
175 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ 3 ต.พังเทียม [ 13 พ.ย. 2563 ]244
176 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]160
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (รอบสระหนองจิก) [ 29 ก.ย. 2563 ]158
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปลาไหล หมู่ 7 (สายบ้านนายจรัญ) [ 29 ก.ย. 2563 ]161
179 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายจรัญ) [ 28 ก.ย. 2563 ]161
180 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาไหล หมู่ 7 [ 24 ก.ย. 2563 ]175
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16